Roca
Junyent

Roca Junyent

La importància d’una Firma rau en la confiança dels clients i la confiança només es guanya des de l’excel·lència i la proximitat sense oblidar la sensibilitat. El Dret, com a garantia, ens imposa que el servim amb honestedat i de manera professional. La llibertat com a referent de la seguretat jurídica està en joc.

Miquel Roca Junyent

Constituït l’any 1996, Roca Junyent compta actualment amb 230 professionals* i amb oficines a Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca, Lleida, Girona i Shanghai.

El ràpid creixement i la consolidació de Roca Junyent han permès situar el despatx entre els primers d’àmbit nacional i en operacions transnacionals, assolint una posició capdavantera entre les millors firmes europees. Prova d’això és que la Firma i diversos dels professionals que hi treballen han estat reconeguts per les més prestigioses publicacions legals com Chambers, Legal 500 i Best Lawyer International, entre d’altres.

Roca Junyent presta assessorament en totes les àrees del Dret, particularment en el dret dels negocis, amb un compromís total amb el client i amb l’objectiu de l’excel·lència en la prestació del servei.

Roca Junyent ha establert sòlides i permanents relacions de col·laboració amb despatxos de primer nivell d’Europa i d’arreu del món. L’any 2006 la Firma va entrar a formar part de la xarxa internacional TerraLex, cosa que li permet disposar de la col·laboració de despatxos jurídics de primer ordre a nivell mundial i oferir als seus clients un assessorament global. Roca Junyent té una oficina a Shanghai oberta el 2002 –la primera oficina a la Xina d’un despatx d’advocats d’origen espanyol – nascuda com a conseqüència d’un buit detectat en l’oferta de serveis jurídics in situ a empreses espanyoles a la Xina i de la voluntat d’atendre més eficientment les necessitats d’assessorament legal dels seus clients.

Roca Junyent presta els seus serveis amb l’objectiu d’oferir els més alts nivells de professionalitat, qualitat i immediatesa. Sobre aquestes bases mantenim un compromís absolut amb els interessos dels nostres clients. Amb aquest objectiu tots els nostres clients reben una atenció personalitzada i els seus assumptes estan dirigits, com a mínim, per un soci de la Firma que supervisa i coordina als diversos professionals que hi participen.

La nostra vocació de servei s’adreça també a omplir una certa mancança de despatxos dimensionats d’acord amb les actuals necessitats de les empreses, necessitats que, sovint, han estat parcialment cobertes per despatxos estrangers. En aquest sentit al nostre assessorament legal s’hi afegeix la comprensió dels problemes, de la realitat de l’entorn en què s’originen i de les circumstàncies que configuren el marc legal d’actuació de l’empresa.

Entenem l’exercici de l’advocacia no només com una pràctica professional per a la solució de conflictes, sinó també com la prestació de serveis que permeten al client avançar-se als esdeveniments i desenvolupar les seves activitats amb garanties de seguretat jurídica, eficàcia i rendibilitat. Amb aquesta finalitat oferim serveis de seguiment de l’activitat legislativa i pre-legislativa que pugui afectar als sectors econòmics d’interès per al client.

Per a respondre adequadament i en tot moment a les necessitats dels nostres clients, fem especial atenció a la formació continuada dels nostres professionals. El treball en equip i la gestió del coneixement són eines fonamentals per a la nostra feina. Els departaments de les diferents àrees legals de la Firma no són divisions tancades. Ans al contrari, la col·laboració i la interacció entre les diferents àrees obliga a treballar en equip de manera constant, amb la finalitat de proporcionar a tots els professionals que participen en la prestació dels serveis una visió integral de tot el conjunt de qüestions que el client pugui plantejar.

Roca Junyent entén l’exercici de la professió sota els valors fonamentals d’excel·lència en el servei, proximitat al client i respecte pels companys de professió que intervenen en la defensa d’interessos contraposats amb els dels seus clients i màxim respecte per les normes ètiques més exigents.