Responsabilitat
Social

La vinculació amb la societat civil i econòmica així com amb el món acadèmic ha estat, tradicionalment, un dels valors més característics del nostre Despatx.

Roca Junyent entén l’exercici de l’advocacia com la pràctica d’una professió que permet el desenvolupament individual i col·lectiu dels nostres professionals, però també com una via important per a col·laborar activament amb el progrés de la nostra societat.

Així, la presència activa dels nostres professionals en la societat té, per a nosaltres, un doble sentit: acostar-nos a la realitat social i econòmica del nostre entorn (cosa que ens facilita la comprensió de les circumstàncies que envolten els assumptes que se’ns encomanen) i, a més, participar activament en el desenvolupament de la nostra comunitat.

Aquesta voluntat de tenir una participació activa en la societat ha dut als nostres professionals a ser presents en diverses institucions d’àmbit cultural, jurídic o econòmic i, al nostre Despatx com a col·lectiu, en la seva especial vocació de vinculació social, a prestar “pro bono” el seu assessorament en matèria jurídica a favor d’un nombre significatiu d’ entitats sense afany de lucre (ja siguin organitzacions no governamentals, fundacions o associacions de tota mena).

A més i com a mostra de l’estreta vinculació mantinguda tradicionalment amb el sector professional, diversos socis del Despatx han estat triats membres de la Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.

D’altra banda, la vinculació dels nostres professionals amb el món acadèmic és també un pilar important de la nostra organització. Actualment, diversos socis del nostre Despatx són professors a diferents universitats i molts professionals participen en cursos de postgrau o màsters en universitats o escoles universitàries amb les que mantenim acords de col·laboració per a la realització de practicums o per a la realització de pràctiques o cicles d’especialització.