USA
Desk

Especialment, l’Àrea de Pràctica d'USA Desk s’encarrega dels assumptes següents :

USA Desk


“L’equip està clarament enfocat als clients.
Els seus advocats són ràpids i amb iniciativa i són excel·lents a l’hora de mantenir una relació estreta amb els clients i d’acostar posicions divergents entre les parts d’una negociació.”

El USA Desk  canalitza i coordina els serveis de Roca Junyent adreçats a clients nord•americans o amb interessos als Estats Units.

Format per un equip multidisciplinar d’advocats de Roca Junyent adscrits a diverses oficines i àrees, els membres del USA Desk comparteixen un profund coneixement de la llengua anglesa i col·laboren amb els seus clients comprendre les diferències entre el sistema jurídic, l’entorn i la cultura empresarial d’Espanya i dels Estats Units.

La nostra experiència i la col·laboració que mantenim amb les firmes líders dels Estats Units  garanteixen l’atenció immediata i eficaç en les operacions internacionals dels clients de Roca Junyent.

En particular, el USA Desk de Roca Junyent presta serveis en:

  • Assumptes de clients espanyols als Estats Units: constitució de filials, sucursals o oficines de representació, contractes d’agència o distribució, inversions immobiliàries, joint ventures i adquisició de societats, entre d’altres, mitjançant la necessària coordinació amb bufets locals en cadascun dels estats de la unió.
  • Assumptes de clients nord•americans a Espanya. Adaptem el nostre consell professional a la cultura i a les diferències de sistemes jurídics als efectes de proporcionar als nostres clientes la informació que els cal per a prendre les seves decisions empresarials, per exemple, en àmbits como el Dret Laboral o la fiscalitat.