UK
Desk

Especialment, l’Àrea de Pràctica d'UK Desk s’encarrega dels assumptes següents :

UK Desk

“L’equip està clarament enfocat als clients. Els seus advocats són ràpids i amb iniciativa i són excel·lents a l’hora de mantenir una relació estreta amb els clients i d’acostar posicions divergents entre les parts d’una negociació.”

 

El UK Desk canalitza i coordina els serveis de Roca Junyent adreçats a clients del Regne Unit o amb interessos en aquest país.

Format per un equip multidisciplinar d’advocats de Roca Junyent adscrits a diverses oficines i àrees, els membres del UK Desk comparteixen un profund coneixement de la llengua anglesa i col·laboren amb els seus clients comprendre les diferències entre el sistema jurídic, l’entorn i la cultura empresarial d’Espanya i els de la jurisdicció del client.

La nostra experiència i la col·laboració que mantenim amb les firmes líders del Regne Unit garanteixen l’atenció immediata i eficaç en les operacions internacionals dels clients de Roca Junyent.

En particular, el UK Desk presta assessorament en:

  • Assumptes de clients espanyols al Regne Unit: constitució de filials, sucursals o oficines de representació, contractes d’agència o distribució, inversions immobiliàries, joint ventures i adquisició de societats, entre d’altres.
  • Assumptes de clients britànics a Espanya. Adaptem el nostre consell professional tenint en compte les diferències culturals i jurídiques entre ambdós països als efectes de proporcionar als nostres clients la informació que els cal per a prendre les seves decisions empresarials, per exemple en àmbits com el Dret Laboral o la fiscalitat.