Mercantil – Suport
a l’Emprenedor

Especialment, l’Àrea de Pràctica de Suport a l'Emprenedor s’encarrega dels assumptes següents :

Mercantil - Suport a l'Emprenedor

El món empresarial està vivint un procés de canvi. Durant els darrers temps, degut a la conjuntura econòmica, les empreses s’han vist immerses en un nou context que les ha forçat a plantejar noves estratègies per tal d’adaptar el seu model de negoci a la realitat del mercat, de manera que aquells projectes que no s’han adaptat a la nova situació s’han vist condemnats a desaparèixer.

La necessitat imperiosa de reinventar•se ha conduït a l’inici d’una nova etapa que convida a experimentar noves idees i formes de negoci, on la proliferació i constant evolució de les noves tecnologies hi desenvolupa un paper decisiu.

Per aquest motiu, l’emprenedor s’ha consolidat com un actor clau, esdevenint motor econòmic amb una gran perspectiva de futur.

L’Àrea de suport a l’emprenedor de Roca Junyent s’ha creat amb l’objectiu de cobrir les necessitats que precisen els emprenedors, tenint en compte que cada projecte empresarial requereix una atenció específica en funció de les seves característiques.

En aquest sentit, l’Àrea de suport a l’emprenedor ofereix assessorament jurídic als emprenedors, atenent al nou marc legal específic per als emprenedors que s’està implementant dins el nostre ordenament jurídic, acompanyant•los des de la fase inicial embrionària fins a l’expansió i consolidació del seu negoci. Així mateix, gràcies al fet que Roca Junyent és un despatx multidisciplinari, l’emprenedor té a la seva disposició un servei d’assessorament jurídic integral en tots els àmbits del dret.