Reestructuracions i
Concursals

Especialment, l’Àrea de Pràctica de Reestructuracions i Concursals s’encarrega dels assumptes següents :

Reestructuracions i Concursals

“Equip experimentat, pluridisciplinari i coordinat de professionals (advocats i economistes) especialitzats en la reestructuració empresarial i la intervenció en procediments concursals”

 

L’Àrea de Pràctica de Dret Concursal té una àmplia experiència en la participació en procediments concursals i fins i tot com a Administrador Concursal, càrrec pel qual hem estat designats pels jutges mercantils de diversos partits judicials.

 

Assessorament contractual

Assessorem en tots els aspectes de caire concursal i preconcursal com, per exemple:

  • Revisió de contractes, fent especial atenció a les conseqüències que pot tenir per a les parts un hipotètic concurs de creditors.
  • Formalització de garanties que compleixin els requisits perquè no siguin reintegrables en un concurs de creditors.
  • Assessorament en l’adquisició d’empreses o unitats productives que es trobin en concurs de creditors, articulant els mecanismes per a evitar la derivació de responsabilitats de tota mena.

Assessorament preconcursal

Davant d’un procediment concursal, cal avaluar la possible responsabilitat dels membres de l’òrgan d’administració de la societat concursada. La nostra àrea de pràctica s’ha especialitzat també en la realització de revisions preconcursals per a detectar i valorar els riscos i proposar les mesures escaients per a corregir•los.

També disposem d’una àmplia experiència en refinançaments bancaris i de creditors, amb la finalitat d’evitar el concurs

Assessorament concursal

El nostre equip multidisciplinar està en condicions de representar i defensar els interessos de totes les parts implicades en un concurs: el concursat, els creditors i a tercers.

  • Instigació, si s’escau, del procediment establert en l’article 5.3. de la Llei Concursal, en supòsits d’insolvència actual, amb la finalitat de poder tramitar una proposta anticipada de conveni i sortir ràpidament de la situació de concurs.
  • Presentació de la sol·licitud de concurs de creditors, tant de persones jurídiques com físiques.
  • Intervenció en la peça de qualificació.
  • Defensa davant les accions de reintegració interposades a l’empara de l’article 71 de la Llei Concursal.
  • Elaboració de propostes de conveni i de plans de viabilitat.
  • Assessorament i formalització de propostes anticipades de conveni.