Mercantil –
Propietat Intel·lectual

Concretament, l’Àrea de Pràctica de Propietat Intel•lectual i Industrial exerceix en els camps següents :

Mercantil - Propietat Intel·lectual i Industrial

L’Àrea Pràctica de Propietat Intel·lectual i Industrial presta tota mena de serveis relacionats amb aquesta branca del dret. En el vessant de drets d’autor, treballem per a institucions culturals de primer ordre, creadors i empreses el nucli de negoci dels quals se centra en assumptes de propietat intel·lectual com editorials, empreses discogràfiques i productores, entre d’altres, i en molts sectors econòmics diferents. Abracem tant el vessant contractual com el contenciós i prestem assessorament amb relació a les estratègies necessàries per protegir les creacions.

Tenim, així mateix, acreditada experiència en tot el que fa referència a marques, noms comercials, patents, models d’utilitat dissenys industrials, noms de domini, competència deslleial, drets d’imatge i tots els aspectes de la publicitat.

Aquesta àrea de pràctica presta serveis en relació amb la protecció i aplicació de marques, dissenys, patents, noms de domini etc. en diversos sectors econòmics. La nostra experiència abasta altres qüestions relacionades com les pràctiques de competència deslleial. Cobrim els vessants contractual i contenciós i prestem assessorament en relació amb les estratègies per protegir les creacions, les invencions, i els dissenys

En relació amb les marques i noms comercials, ens encarreguem, així mateix, de dur a terme tots els tràmits necessaris per al seu registre davant les diferents Oficines de Marques tant nacionals, com comunitàries i internacionals. Ens ocupem, a més, de la redacció i presentació dels escrits d’oposició, recursos i qualssevol altres actes que hagin de realitzar•se davant les Oficines de Marques corresponents així com davant dels Tribunals.

També disposem d’un sòlid historial en Dret de la Publicitat i dels mitjans, assessorant agències de mitjans i de publicitat, així com publicistes. Finalment, prestem assessorament quant a la protecció i gestió de drets personals, com els drets d’imatge.

Concretament, l’Àrea de Pràctica de Propietat Intel·lectual i Industrial exerceix en els camps següents:

  • Drets d’autor.
  • Marques.
  • Noms comercials.
  • Noms de domini.
  • Dissenys.
  • Patents.
  • Models d’utilitat.
  • Pràctiques de competència deslleial.
  • Publicitat.
  • Drets d’imatge.