Mercantil

Dret Mercantil

El Departament de Dret Mercantil ofereix serveis d’assessorament en totes les subespecialitats del Dret Mercantil, tant des d’una perspectiva d’assessoria d’empreses (societari, contractació mercantil, govern corporatiu) com en operacions (fusions i adquisicions, private equity, mercat de valors, reestructuracions societàries).

En particular, les àrees de pràctica del Departament de Dret Mercantil són les següents:

 • Fusions i Adquisicions.
 • Joint Ventures.
 • Private Equity.
 • Bancari i Financer.
 • Mercat de Valors.
 • Dret europeu i de defensa de la competència.
 • Protecció de dades.
 • Societari.
 • Govern Corporatiu.
 • Contractació Mercantil.
 • Telecomunicacions i Comerç Electrònic.
 • Reestructuracions Societàries.
 • Consumidors i Usuaris.
 • Finançament de Projectes.
 • Accions i Normativa Bancària