Latam
Desk

Especialment, l’Àrea de Pràctica de Latam Desk s’encarrega dels assumptes següents :

Latam Desk

La nostra firma té una llarga experiència en la prestació de serveis legals a clients iberoamericans amb interessos a Espanya, així com en l’assessorament d’operacions a l’Amèrica Llatina.

Des de les nostres oficines de Barcelona i Madrid, Santi Pagès coordina un equip multidisciplinari d’advocats amb experiència i formació en l’Amèrica Llatina que, en col·laboració amb les firmes líders de cada una de les jurisdiccions, ofereix un assessorament legal integral en operacions i inversions a ambdós costats de l’Atlàntic.

El nostre coneixement dels diversos països, tant des d’una perspectiva cultural com normativa, ens permet adaptar el nostre consell professional a cada cas, amb la finalitat de satisfer les seves necessitats amb celeritat, eficiència i qualitat, oferint la informació clau per a la presa de les decisions empresarials, ja sigui en l’àmbit del dret laboral, mercantil, administratiu, immobiliari o fiscal.

En particular, el Latin American Desk de Roca Junyent ofereix assessorament jurídic en:

•        Fusions i adquisicions.

•        Constitució de filials, sucursals o oficines de representació.

•        Inversions immobiliàries.

•        Contractes d’agència, subministrament, comercialització o distribució.

•        Aliances d’empreses (joint ventures).

•        Finançament de projectes.

•        Planificació i assessorament fiscals.

•        Dret laboral i gestió d’expatriats.

•        Dret bancari i financer.