Infraestructures

Miquel Roca Junyent

Soci i president del Consell d'Administració

Joan Roca Sagarra

President executiu

Especialment, l’Àrea de Pràctica d'Infraestructures s’encarrega dels assumptes següents :

Infraestructures

La col·laboració pública i privada (CPP) en la construcció i l’explotació d’infraestructures permet de protegir els interessos públics amb inversió privada. Caldria que les nostres administracions aprofundissin en les possibilitats que ofereix la CPP.

El marc legal aplicable a Espanya a la construcció, l’explotació i el manteniment d’infraestructures ha patit canvis profunds en els darrers anys a mesura que s’ha anat adaptant a les directives de la Unió Europea. Els advocats de l’Àrea d’Infraestructures són especialistes en col·laborar amb les empreses privades que operen en aquest mercat i amb les administracions públiques promotores, ajudant•les a trobar solucions imaginatives i garantistes que equilibrin els objectius dels poders públics amb els dels operadors. En particular, la nostra àrea de pràctica assessora en les matèries següents:

  • La presentació d’ofertes en resposta a licitacions convocades pel sector públic.
  • La preparació de les condicions en procediments públics de contractació, assistint les administracions i empreses públiques convocants al llarg de tot el procés.
  • La determinació dels procediments adequats a cada cas (obert, restringit, diàleg competitiu, acord marc, contractació directa) d’acord amb l’objecte, la quantitat i les condicions de finançament del contracte.
  • La modificació de condicions contractuals en base al reequilibri de les prestacions, l’ampliació o reducció de l’objecte contractual, situacions de risc imprevisible i altres circumstàncies semblants.
  • Els sistemes de finançament públic o privat de les infraestructures.
  • Les operacions de finançament dels concessionaris (finançament de projectes).
  • L’obtenció i renovació de les classificacions necessàries per a contractar amb el sector públic.
  • La constitució d’Unions Temporals d’Empreses o agrupacions empresarials per a concórrer en licitacions públiques.
  • Convenis, consorcis i altres instruments de col·laboració de les administracions i empreses públiques.
  • Recursos especials, qüestions de nul·litat, revisions d’ofici i recursos contenciós•administratius en matèria de contractació del sector públic