Immobiliari

Especialment, l’Àrea de Pràctica d'Immobiliari s’encarrega dels assumptes següents :

Dret Immobiliari i de la Construcció

L’Àrea de Dret Immobiliari i de la Construcció assessora empreses i particulars en tot tipus de transaccions l’objecte de les quals sigui béns immobles de tot tipus: solars i terrenys, oficines i locals comercials, habitatges, edificis industrials, complexes residencials, turístics, culturals, esportius, hostalers, etc.

El nostre assessorament abasta tot el procés per al complet desenvolupament de qualsevol activitat immobiliària, des de l’anàlisi registral, urbanístic i administratiu dels immobles, fins la preparació de tot tipus de contractes preparatoris (arres, opcions de compra, promeses, etc) o confirmatoris de les operacions, passant per la supervisió de la seva legalització; i, tot això, complint amb la normativa administrativa i sectorial que, en cada cas, els regula.

Dissenyem per a cada supòsit l’esquema jurídic que millor s’adiu a cada tipus d’operació: compravenda, arrendament, drets de superfície, concessions administratives, sale & lease back, promoció delegada, leasing immobiliari, construcció i gestió de projectes, projecció i direcció d’obra, etc.

Prestem assistència jurídica especialitzada en matèria immobiliària en processos de revisió legal (due diligence) per a la transmissió d’empreses amb actius immobiliaris, en processos concursals, de recuperació d’actius d’entitats financeres, de refinançament de deutes, etc.

També som experts en matèria de drets reals, propietat horitzontal i arrendaments.