French
Desk

Especialment, l’Àrea de Pràctica de French Desk s’encarrega dels assumptes següents :

French Desk

“L’equip està clarament enfocat als clients. Els seus advocats són ràpids i amb iniciativa” i “són excel·lents a l’hora de mantenir una relació estreta amb els clients i d’acostar posicions divergents entre les parts d’una negociació.

El nostre French Desk està format per un equip d’advocats, coordinats per Francesc A. Baygual, de diferents especialitats i àrees amb un domini profund de l’idioma, la idiosincràsia i la cultura franceses.

Els professionals del French Desk, alguns dels quals són francesos, mantenen una relació estreta, dilatada i continuada amb França que se sustenta en els vincles que manté el Despatx amb institucions com les Cambres de Comerç Franceses de Madrid i Barcelona però, sobre tot, en la nostra llarga experiència, que ens ha portat a fer•nos i a mantenir la confiança d’una significativa clientela francesa o francòfona que requereix un assessorament jurídic i complet especialitzat a Espanya.

La defensa dels interessos que els nostres clients francòfons, principalment grups empresarials francesos, tenen a Espanya queda garantida amb l’equip de professionals del nostre French Desk, que presta un servei àgil i proactiu en tot moment, proporcionant•los una resposta pràctica i immediata a tots els seus dubtes sobre el nostre sistema jurídic i empresarial, especialment en qüestions fiscals, contractuals i societàries però sense perdre de vista l’enfocament més característic o comú del client francòfon.

D’altra banda, el French Desk de Roca Junyent, ofereix als nostres clients espanyols la possibilitat d’acompanyar•los quan les seves iniciatives empresarials els porten a introduir•se als mercats francòfons. Amb el necessari recolzament dels nostres despatxos corresponsals a França, els guiem i assessorem al llarg de tot el procés d’expansió, que acostuma a materialitzar•se mitjançant la compravenda d’empreses locals o recorrent a altres fórmules amb un grau d’integració menor (p. ex. contractes d’agència o distribució de producte, contractes de joint venture amb empreses locals, entre d’altres). La nostra dilatada experiència, afegida a la col·laboració amb les firmes líders de les corresponents jurisdiccions francòfones, asseguren l’èxit de totes les operacions internacionals dutes a terme pels clients de Roca Junyent.