China
Desk

Especialment, l’Àrea de Pràctica de China Desk s’encarrega dels assumptes següents :

China Desk

Roca Junyent disposa d’una oficina a Shanghai des del 2002, essent la primera oficina oberta a la Xina per un despatx d’advocats espanyol arran la integració del bufet Herrero Advocats en aquesta Firma, l’any 2007.

L’oficina de Roca Junyent a Shanghai funciona amb un equip qualificat de professionals locals i espanyols que gaudeix d’un coneixement profund del marc legal xinès. Això ens ha permès d’obtenir i mantenir la necessària llicència que el Ministeri de Justícia xinès atorga amb un criteri molt restrictiu i selectiu.

La nostra oficina de Shanghai assessora els nostres clients espanyols en els seus negocis en aquell país asiàtic en àrees com:

Dret Mercantil i Inversions Estrangeres

 • Constitució d’estructures corporatives (societats, WFOE, JV o FICE; Fusions i Adquisicions, etc.).
 • Redacció de contractes i d’estatuts socials.
 • Planificació, negociació amb socis locals.
 • Processos de reestructuració i liquidació.

Dret de la Propietat Intel·lectual i Industrial

 • Inscripció i protecció de patents, drets d’autor i marques.
 • Transferències de tecnologia i drets de la propietat intel·lectual.
 • Negociació de llicències.
 • Secrets comercials, protecció de dades, màrqueting i publicitat.

Dret Fiscal

 • Assessorament en deduccions i exempcions fiscals.
 • Duanes, impostos i aranzels.
 • Gestió de tràmits duaners.

Dret Immobiliari

 • Adquisició, transmissió i amortització de drets d’ús sobre el sòl.
 • Contractes de lloguer de locals de negoci i d’habitatge.

Dret Laboral i del Medi Ambient

 • Disseny de paquets retributius (sous i incentius).
 • Contractes laborals.
 • Licitacions i arbitratge laborals.
 • Sol·licituds administratives de llicències mediambientals.

Processal i Resolució Alternativa de Conflictes

Processal.
Frau relacionat amb cartes de crèdit.
Responsabilitat extracontractual.
Violació de drets de propietat intel·lectual i industrial. Defensa de la competència.
Representació en procediments de mediació, conciliació i arbitratge.

Informació

Les oficines de Roca Junyent a Espanya, amb el recolzament (si cal) de l’oficina de Shanghai, presten una completa gamma de serveis d’assessorament legal, tant a les societats i als empresaris xinesos en els seus projectes d’inversió a Espanya, com als que ja es troben establerts al nostre país, oferint•los aquests serveis des de la comprensió de l’idioma, el sistema jurídic, l’entorn i la cultura empresarial dels seus clients xinesos.

Per això, Roca Junyent disposa a Espanya d’un qualificat equip de professionals espanyols i xinesos, que ofereix als seus clients un assessorament integral sobre totes les qüestions legals rellevants per a les seves inversions, negocis i comerç al nostre país.

Roca Junyent és Empresa Col·laboradora de Casa Asia. Ambdues entitats treballen conjuntament en la promoció i realització d’activitats que facilitin les relacions empresarials, culturals i socials entre les comunitats asiàtica i espanyola.

www.casaasia.es