Dades registrals i generals ROCA JUNYENT, S.L.P. (en endavant, “ROCA JUNYENT”) és una societat inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al Full B-210350, Tom 32.353, Inscripció 1ª i amb C.I.F nº B-60985421. Les nostres dades de contacte són les següents: Domicili: Carrer Aribau, nº 198, 1º, CP 08036 Barcelona; Telèfon: 93 241 92 00; Correu Electrònic: bcn@rocajunyent.com Podeu trobar la normativa aplicable a l’exercici de la nostra professió a la següent pàgina web: www.cgae.es

Objecte i contingut de la web Aquesta web té caràcter merament informatiu. La informació que s’hi inclou, especialment en qualsevol dels Butlletins, no constitueix, en cap cas, un mitjà d’assessorament i el seu ús és responsabilitat exclusiva de l’usuari. En cap cas ROCA JUNYENT serà responsable dels errors o omissions que pugui haver-hi a la informació facilitada, ni de l’ aplicació o ús concret que se’n faci. ROCA JUNYENT es reserva el dret a modificar en qualsevol moment i sense previ avís el contingut de la web, aquesta Advertència Legal general i qualsevol advertència legal específica, així com les condicions d’ús o la política de privacitat que puguin resultar aplicable a aquesta web.

Propietat Intel·lectual ROCA JUNYENT fa reserva de tots els drets sobre els continguts -textuals i gràfics- tant de la pàgina web com dels Butlletins informatius que figuren en la mateixa.

Xarxes socials Us fem avinents que estem presents a les Xarxes Socials. El tractament de les dades que es realitzi d’aquelles persones que es facin seguidores de les pàgines oficials de ROCA JUNYENT a les xarxes socials (i/o efectuïn qualsevol vincle o acció de connexió a través de les Xarxes Socials), es regirà per aquest apartat així com per aquelles Condicions d’ús, polítiques de privacitat i altres normatives d’accés, ús i similars que pertanyin a la xarxa social que correspongui, que l’usuari de les Xarxes Socials ja haurà acceptat. ROCA JUNYENT tractarà les vostres dades amb les finalitats d’administrar correctament la vostra presència a la xarxa social que correspongui, informar-vos sobre activitats, productes o serveis de ROCA JUNYENT o de tercers que puguin estar relacionats amb la nostra activitat, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials puguin permetre.

Enllaços En clicar qualsevol dels enllaços (o hiperenllaços) que poden aparèixer en la nostra web, accepteu fer-ho a tall informatiu i reconeixeu que ROCA JUNYENT no exerceix control de cap mena sobre ni respon del contingut de la informació a la que accediu.

Llei aplicable Aquest Advertència Legal es regeix per la normativa estatal aplicable.