Els nostres
advocats

Talent és PASSIÓ pel dret.

Talent és COMPROMÍS amb el client, és IMPLICACIÓ en la societat, és EXCEL·LÈNCIA en la formació jurídica.

Talent és CONSTÀNCIA en l’estudi i en la resolució dels problemes del client. És no donar-se mai per vençut davant d’una dificultat.

Talent és CREATIVITAT en la interpretació del dret per ajustar-lo, encaixar-lo i posar-lo al servei d’allò que necessita el client.

Talent és COMUNICACIÓ, diàleg, empatia, escolta, respecte per les opinions contràries.

Talent és OPTIMISME davant dels reptes que ens planteja la professió com un al·licient de superació profesional.

Miquel Roca Junyent

Soci i president del Consell d'Administració

Joan Roca Sagarra

President executiu